Afscheid meester Wiggers

De kinderen hebben donderdag 19 oktober afscheid genomen van meester Wiggers, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. ’s Morgens werd hij van huis opgehaald met een echte limousine. Samen met zijn vrouw werd hij verwelkomd op het schoolplein door alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school. Er was voor hen een mooie erehaag met bogen en ballonnen en vervolgens werden ze toegezongen. In de hal stond een lunch klaar. Na de lunch vertrok iedereen richting de Reggehof waar de kinderen een mooie musical opvoerden genaamd “Meester Wiggers en de computersprookjes”. Ook kreeg meester Wiggers, namens alle kinderen, een mooi cadeau aangeboden. ’s Avonds vond in school een zeer goed bezochte receptie plaats voor ouders, genodigden en belangstellenden.
Gerrit Wiggers is ruim 42 jaar werkzaam geweest op de Prins Constantijnschool. Eerst als leerkracht, ict-er en adjunct-directeur en de laatste zeven jaar als directeur. Hij is erg geliefd bij zowel de ouders, de leerkrachten als de kinderen. Hij is een markante persoonlijkheid die duidelijk geïnteresseerd is in mensen. Met zijn energie, creativiteit en ondernemerschap heeft hij de Prins Constantijnschool een zichtbare plek gegeven binnen de Goorse samenleving. Gerrit Wiggers kon aan het eind van de dag terugkijken op een prachtig afscheid van de Prins Constantijnschool.