Sinterklaas

Ook dit jaar heeft Sinterklaas met de Pieten de Prins Constantijnschool bezocht. Maar niet voordat zijn Pieten de hele school hadden gecontroleerd op ongedierte. Want Sinterklaas had al luizen gehad en wilde dat beslist niet nog een keer. Gelukkig waren de Pieten snel klaar en kon Sinterklaas de klassen bezoeken.

Afscheid meester Wiggers

De kinderen hebben donderdag 19 oktober afscheid genomen van meester Wiggers, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. ’s Morgens werd hij van huis opgehaald met een echte limousine. Samen met zijn vrouw werd hij verwelkomd op het schoolplein door alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school. Er was voor hen een mooie erehaag met bogen en ballonnen en vervolgens werden ze toegezongen. In de hal stond een lunch klaar. Na de lunch vertrok iedereen richting de Reggehof waar de kinderen een mooie musical opvoerden genaamd “Meester Wiggers en de computersprookjes”. Ook kreeg meester Wiggers, namens alle kinderen, een mooi cadeau aangeboden. ’s Avonds vond in school een zeer goed bezochte receptie plaats voor ouders, genodigden en belangstellenden.
Gerrit Wiggers is ruim 42 jaar werkzaam geweest op de Prins Constantijnschool. Eerst als leerkracht, ict-er en adjunct-directeur en de laatste zeven jaar als directeur. Hij is erg geliefd bij zowel de ouders, de leerkrachten als de kinderen. Hij is een markante persoonlijkheid die duidelijk geïnteresseerd is in mensen. Met zijn energie, creativiteit en ondernemerschap heeft hij de Prins Constantijnschool een zichtbare plek gegeven binnen de Goorse samenleving. Gerrit Wiggers kon aan het eind van de dag terugkijken op een prachtig afscheid van de Prins Constantijnschool.

Informatieavond

We hebben vanavond op de informatieavond heel veel ouders mogen begroeten. Fijn dat we op deze manier samen optrekken en inhoud kunnen geven aan de opvoeding en onderwijs aan de kinderen. Het gevoel van “samen” overheerst op zo’n avond. Top.

Verdriet

In deze verdrietige tijd leven we mee met Michiel en Jette. Er is een gedenkplek in de hal van de school voor de moeder van Jette, waar elk kind en elke ouder deze week welkom is om hier hun gevoelens te delen met Jette en Michiel.

Ontmoeting met DAC de Roos

Deelnemers van De Roos van Aveleijn komen een kaartenrek overhandigen. Deze staat in de hal. Het verkopen van kaarten in onze school is een onderdeel van de ontmoeting tussen De Roos en onze school. Meerdere activiteiten volgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgevoed worden met de wetenschap dat er (meervoudig) gehandicapte mensen zijn. Wanneer kinderen informatie krijgen over handicaps, het ontstaan ervan en hoe ze hier mee omgaan, krijgen ze een ander beeld. Dit beeld maakt dat kinderen respect krijgen en zich beter inleven en eventuele vooroordelen worden voorkomen.

1e schooldag

Vanmorgen zijn alle kinderen weer op school begonnen. Velen gaven eerlijk aan dat ze het wel een beetje spannend vonden. Gelukkig kunnen de leerkrachten zich daar goed in verplaatsen omdat zij dat ook zo ervaren. Na een paar dagen voelt alles weer vertrouwd. We hebben elkaar een fijne schooltijd gewenst.

Afscheidsmusical groep 8

Wat hebben we genoten van de prachtige afscheidsavond met de eindmusical van groep 8 “Knotsknettergek”. Mooie herinnering aan 8 jaar basisschool. Klaar voor de volegnde stap.

Kinderoptocht

We hebben de 4e prijs gewonnen met de kinderoptocht.  Ondanks dat we meer hadden verwacht, zijn we trots op het resultaat. Compliment voor de schooloptocht commissie en de kinderen.

Kindervoorstelling

Vanmorgen zijn we met de hele school naar de voorstelling “Kwintijns turbo show” in de schoolfeesttent geweest. Wat een feest!

Schoolkamp groep 8

Woensdagmorgen zijn de leerlingen van groep 8 vertrokken voor een belangrijke gebeurtenis die bij groep 8 hoort: het schoolkamp. Ze hebben prachtig weer en stemming is opperbest.