De oudercommissie

Sinds 4 september 1997 is er binnen onze school officieel een oudercommissie. Deze bestaat uit 9 personen. De oudercommissie bestaat uit ouders die hun kind minstens 1 jaar op school hebben. Dit kunnen zowel vaders als moeders zijn. De oudercommissie vergadert ongeveer 9 x per jaar (Bij de vergaderingen is een leerkracht van school aanwezig. Hierdoor houden personeel en OC elkaar op de hoogte en geeft de OC advies bij o.a. vakantieroosters, de inzet van muziek- en zwemlessen en de ouderenquête).

Wat doet de oudercommissie binnen onze school nu eigenlijk?
De betrokkenheid tussen de ouders en de school staat bij de Prins Constantijnschool hoog in het vaandel. De OC vertegenwoordigt alle ouders en behartigt de belangen van het onderwijs van onze kinderen en de gang van zaken op school. We ondersteunen de directie en de leerkrachten met activiteiten, zodat deze activiteiten net wat meer aandacht kunnen krijgen of soms alleen dan kunnen plaatsvinden.

De kernactiviteiten van de OC zijn:

 • De actie schoenendoos is door de ouderraad opgezet
 • Er wordt geholpen bij Sinterklaas-, kerst- en Paasvieringen
 • De OC coördineert de schoolfotograaf
 • De OC ondersteunt de sportdag en de hoofdluiscontrole
 • Ze faciliteert bij informatiebijeenkomsten voor ouders
 • De OC ondersteunt de verkeersouders bij activiteiten tot het vergroten van de verkeersveiligheid rond school
 • Het beheren van het schoolfonds, het innen van de ouderbijdrage en het organiseren van activiteiten ten gunste van het schoolfonds (kerstactie en andere doelen)

Hier vindt u jaarverslag OC 2013-2014 van het cursusjaar jaarverslag OC 2013-2014

Hier vindt u de Uitleg schoolfonds 2014-2015 en het machtigingsformulier

Het rekeningnummer van de oudercommissie is: NL83ABNA0593764196 ten name van oudercommissie Prins Constantijnschool Goor

Wij zijn er voor u dus zoek ons op!
De oudercommissie staat altijd open voor suggesties, verbeteringen, opbouwende kritiek etc. Schroom niet om bij een van de OC-leden aan te kloppen als u iets wilt weten of gewoon iets kwijt wilt. De oudercommissie kan haar werk alleen maar doen als er vanuit de ouders meegedacht en meegeholpen wordt.
Aangezien wij gekozen zijn om alle ouders te vertegenwoordigen, is het voor de OC essentieel om te weten of wij onze taken goed uitvoeren. Natuurlijk is het mogelijk om een van ons op het schoolplein te benaderen om vragen te stellen of uw mening over onderwerpen te geven.
Toch willen we meer mogelijkheden bieden om ons te laten weten hoe u over onderwerpen denkt en kan de OC toelichten waarom een bepaald advies is gedaan aan de directie.

Hiertoe hebben we de volgende mogelijkheden gecreëerd:

 1. Het is mogelijk om ons rechtstreeks te benaderen via de e-mail als u behoefte heeft vragen te stellen of iets kwijt te willen.
  Het e-mailadres is: or@prinsconstantijngoor.nl/
 2. Op de avonden van de 10-minutengesprekken is een ruime afvaardiging van de OC aanwezig. Er is op deze avonden de mogelijkheid om met ons van gedachten te wisselen over onderwerpen die binnen onze bevoegdheden liggen.
 3. We zullen de “verkeersouders” regelmatig uitnodigen voor het bijwonen van een OC-vergadering om het onderwerp verkeer rond school grondiger te kunnen bespreken.
 4. De OC intensiveert de relatie met de Medezeggenschapsraad, zodat de OC en MR meer van elkaar op de hoogte zijn.

De oudercommissie van de Prins Constantijnschool stelt zich aan u voor!

image1

Cindy Evers

Ik ben Cindy Evers en samen met Jeroen Vos ouders van Amber, Anouk en Daniek. Onze meiden gaan met veel plezier naar school en
voelen zich prettig in een veilige omgeving.
De Prins Constantijnschool heeft de betrokkenheid van ouders bij haar school en kinderen hoog in het vaandel staan.
Betrokkenheid, enthousiasme, samen en no-nonsense zijn een aantal van mijn kernwoorden.
Een goede match en aanleiding voor mij om deel te nemen aan de oudercommissie.
Betrokkenheid: geïnteresseerd in uw mening, actief meedenken en deelnemen aan activiteiten
Enthousiasme: ideeën uitwerken, coördineren van activiteiten, vernieuwing waar mogelijk, niets is onmogelijk
Samen: samen met u, voor de school en onze kinderen
No-nonsense: eerlijk en oprecht een gezamenlijk doel bereiken.
Het is mijn persoonlijke uitdaging om samen met u onze kinderen een mooie schooltijd te geven. Heeft u tips of suggesties, ik hoor het graag.

Foto-Cindy

Gerben Schot

Ik ben Gerben Schot en samen met mijn vrouw Martine hebben we twee kinderen, Famke (groep 4) en Maarten (groep 2).
Aangezien de Prins Constantijnschool een fijne plek is voor mijn kinderen, vind ik het ook belangrijk om zelf op een bepaalde wijze bij de school en haar activiteiten betrokken te zijn.
Vandaar dat ik sinds dit jaar lid ben van de oudercommissie. Ik zal dit jaar het penningmeesterschap overnemen.

Gerben-Schot-pasfoto

Vides Overbeek

Mijn naam is Vides Overbeek en ik ben getrouwd met Koen Overbeek en de trotse moeder van 2 jongens. Levi van 6 en Ian van 4. Levi zit in de Berengroep in groep 2 en Ian in de Vlindergroep sinds september.
Ik heb mij vorig jaar aangemeld voor de ouderraad omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan het reilen en zeilen op school en het leuk vindt om bij de verschillende activiteiten betrokken te zijn.
Persoonlijk hoop ik dat we samen een positieve bijdrage kunnen leveren aan alle leuke dingen die er door de school worden georganiseerd en dat ouders mij weten te vinden als er vragen of opmerkingen zijn.

foto

Hermien Wiemerink

Ik ben Hermien Wiemerink en samen met Gert Jan hebben wij drie kinderen. Estelle, Brent en Nils. Omdat ik het belangrijk vind om als moeder betrokken te zijn bij de school van onze kinderen en graag een bijdrage wil leveren hieraan leek het mij erg leuk om lid te worden van de OC. Toen in 2015 de vraag kwam of ouders belangstelling hadden om lid te worden heb ik mij daarom aangemeld. Met veel plezier ben ik nu lid van deze enthousiaste groep. Ik wil graag de belangen behartigen van de kinderen en ouders op de Prins Constantijnschool, informatie uitwisselen en waar mogelijk deel nemen aan het organiseren van activiteiten. Tijdens de OC vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde, er worden o.a. zaken besproken over de dagelijkse gang van zaken op school en zaken waarover ouders de OC-leden aanspreken. Ik sta daarom open voor informatie die jullie als ouders kwijt willen. Schroom niet om mij ergens aan te spreken zodat ik dit mee kan nemen in onze OC vergadering.

hermien