Groep 3a De kikkers

 

Welkom bij groep 3, de kikkergroep.

Onze klas bestaat uit 23 kinderen: 14 meisjes en 9 jongens.

Op maandag en dinsdag werkt juf Anouk Brinkman en tot februari loopt juf Anne (ROC Aventus klassen-assistent) stage. Vanaf woensdag is juf Carla Potters er, zij krijgt op de woensdag ook ondersteuning van juf Anne op de donderdag en vrijdagmorgen loopt juf Ellis (Pabo student) tot de kerstvakantie stage.
Lezen is heel erg belangrijk en dat leren we ook in groep 3. We oefenen veel en doen allemaal leuke activiteiten rondom lezen! Soms is het fijn dat de kinderen ook thuis oefenen en daarom geven de juffen ook leesvoorlichting aan de ouders!
Rekenen en schrijven zijn ook vakken die we in groep 3 doen, er is daarnaast nog tijd om muziek te maken, te zingen, en natuurlijk te spelen.
Met wereldoriëntatie werken we met projecten, bv natuur of kunst, in de klas werken we dan aan opdrachten of we maken uitstapjes om dingen te bekijken.
Veel informatie kunt u vinden op deze website, en ook de vele foto’s die we wekelijks maken van alles wat we doen in groep 3.
En natuurlijk kunt u ook onze facebookpagina bekijken waar we regelmatig iets opzetten!

2017-2018 informatieavond gr 3 a

Leren lezen vergt veel oefening en u kunt dit thuis dan ook met uw kind doen. In onderstaande links krijgt u tips hiervoor.

lezen in groep okt 2017