Missie / Visie

Waar staan wij voor?
Wij staan voor een school met leiderschap, waar veiligheid gewaarborgd is en waar de Christelijke waarden en normen belangrijk zijn. We werken samen aan een uitdagende, plezierige  en stabiele werkomgeving, waarin leerlingen zich goed  kunnen ontwikkelen. We leggen de basis voor een zelfbewust, gelukkig en tevreden kind. We dagen leerlingen uit, cognitief, sociaal en creatief, zodat zij kunnen tonen waartoe zij in staat zijn en wij hen voorbereiden op het functioneren in een sterk veranderende maatschappij. Iedere leerling is uniek. We richten ons onderwijs zo in dat leerlingen leren van en met elkaar en vanuit zichzelf gemotiveerd raken en trots zijn op hetgeen zij bereiken.

Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?
Leerlingen zijn voor ons unieke persoonlijkheden. Door een relatie met hen op te bouwen leren wij ze goed kennen. We willen hen succeservaringen laten beleven en  eigenaar van hun eigen leerproces maken, zodat ze zich autonoom en competent voelen. Ouders zijn voor ons  “mede opvoeders”, en deskundigen wat betreft hun kind. We werken samen aan een optimale ontwikkeling van het kind vanuit wederzijds respect.