1 september 2015  informatieavond alle groepen
7 september 2015  schoolreisje groep 1 t/m 3
 11-september 2015  schoolreis  groep 4 t/m 7
 23 september 2015  kinderpostzegelactie verkoop ; uitleveren 4-11

29 september 2015

1 oktober 2015

 

 10 minutengesprekken
 30 september 2015  fusiedag  marcant en bsv
7 t/m 18 oktober Kinderboekenweek
 middag vrij ivm studiemiddag