Schoolgezondheidsbeleid

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Twente wil basisscholen helpen om uitvoering te geven aan het schoolgezondheidsbeleid.

Wat is schoolgezondheidsbeleid?

Het is een deel van beleid van de school, dat zich richt op het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de schoolpopulatie. De aandacht die op school wordt besteed aan gezondheid en veiligheid kan verdeeld worden in drie terreinen van zorg:
· Begeleiding van leerlingen bij groei en ontwikkeling.
· Bevordering van gezond gedrag.
· Zorg voor het leef- en werkmilieu.

In dit kader heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg onlangs een schoolprofiel opgesteld, gebaseerd op het invullen van een aantal vragenlijsten. Dit profiel geeft inzicht in de gezondheidssituatie van de schoolpopulatie voor zover het de leerlingen betreft. Het is de bedoeling dat eens in de vier jaar een schoolprofiel wordt opgesteld.
Op basis van dit profiel kan het aanbod en het advies van de GGD worden afgestemd, zodat er meer samenhang ontstaat tussen de bevindingen van de Jeugdgezondheidszorg en het bevorderen van gezond gedrag op school.
Deze eerste meting dient tevens als uitgangspunt voor volgende metingen.
Uit dit schoolprofiel kunnen we u een aantal aanbevelingen noemen:
· Mondgezondheid: Landelijk gezien worden er naast tandbederf ook andere, nieuwere bedreigingen voor het gebit geconstateerd, zoals slijtage van het glazuur. Bijvoorbeeld door het drinken van dranken waaraan veel suiker is toegevoegd.

Gezonde voeding en overgewicht:

Gelukkig komt het niet voor dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan.
Niettemin komt uit het onderzoek naar voren, dat het hebben van slechte voedingsgewoonten (bijv. grote kieskeurigheid, te weinig groente/fruit, te weinig melkproducten, geen warm eten) in groep 2 iets boven het regionaal gemiddelde uitsteekt, terwijl dat bij groep 7 er juist iets onder ligt.
In groep 2 is het aantal kinderen met overgewicht vergelijkbaar met het regionaal gemiddelde (4%). In groep 7 is dat boven het regionaal gemiddelde (10%).
Het is belangrijk dat aan het thema ‘ Voeding’ binnen de groepen aandacht blijft bestaan.
Ook zullen we ouders d.m.v. artikelen in Schoolkrant en/of Nieuwsbrief hierover informeren.
· Spraak en taalontwikkeling:
Uit het Periodiek Gezondheid Onderzoek blijkt dat er hier op onze school geen bijzonderheden worden gesignaleerd.
· Motoriek en beweging:
Er zijn geen bijzonderheden op het gebied van de grove en fijne motoriek in vergelijking met het regionale gemiddelde.
Er zijn geen kinderen die niet zwemmen, hetgeen beter is dan het regionaal gemiddelde. Dit geldt ook voor het aantal kinderen die in groep 7 geen zwemdiploma hebben. Het aantal kinderen in groep 7 dat niet lid is van een sportclub is iets lager dan het regionaal gemiddelde.
Psychosociale problematiek:
In groep 2 kwam ‘ Opvoedingsproblemen’ meer voor dan het regionaal gemiddelde. In groep 7 waren op dat onderdeel geen afwijkingen t.o.v. de regio.
Aandacht voor pesten, faalangst en sociale vaardigheden vinden we als school erg belangrijk en zullen we blijvend binnen school aan de orde stellen.
Hygiëne en veiligheid:
Het schoonmaken wordt nauwlettend gevolgd, maar blijft een punt van aandacht.
We zijn een rookvrije school.