Missie / Visie

Waar staan wij voor?
Wij willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn en wat hun talenten zijn. Ieder kind is uniek maar samen horen we bij elkaar. We willen dat kinderen zichzelf dus goed leren kennen en ook leren omgaan met de ander binnen de groep, de school en in de maatschappij. Verbondenheid, tolerantie en respect staan hierbij centraal, vanuit onze christelijke normen en waarden. Ieder kind moet het fijn hebben op school en samen zijn we daar verantwoordelijk voor!
In onze school of groep leren kinderen van en met elkaar. De leerkracht geeft ze de nodige basiskennis mee, passend bij de capaciteiten en/of leerstijl van het kind. We zien dit als een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen nodig hebben in de huidige maatschappij. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken, kritisch denken en creativiteit. Met deze kennis en vaardigheden willen we kinderen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs en uiteindelijk op hun toekomst in de 21e-eeuwse wereld!

Gezamenlijke betrokkenheid van de leerling, zijn/haar ouders en de leerkracht vinden wij essentiëel. We betrekken kinderen bij hun eigen leerdoelen en die van de groep.

Onze kernwaarden vormen samen ons motto:

Waarde(n)vol
…… onderwijs, uitgaande van verbondenheid, tolerantie en respect
…… onderwijs om je te kunnen ontwikkelen tot de beste versie van jezelf
…… onderwijs voor de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor je toekomst!

Samen
…… zitten kinderen op school. Samen leren, samen spelen en samen werken.
……. staan de leerkrachten voor de ontwikkeling van het onderwijs op de school.
……. met ouders willen we zorgen voor een doorgaande ontwikkeling, passend bij hun kind.

Leren
……. vindt plaats door spelen, (in)oefenen, ontdekken en onderzoeken
……. is een continu proces voor de leerling, op allerlei gebieden
……. is ook voor de leerkrachten en de school vanzelfsprekend!