Missie / Visie

Waar staan wij voor?
Wij staan voor een school waarin we, vanuit onze christelijke waarden, samen werken aan een uitdagende, plezierige  en stabiele leeromgeving, waarin leerlingen zich goed  kunnen ontwikkelen. We leggen de basis voor een zelfbewust, gelukkig en tevreden kind. We dagen leerlingen uit, cognitief, sociaal en creatief, zodat ieder kind op zijn/haar manier kan tonen waartoe hij of zij in staat is. We richten ons onderwijs zo in dat leerlingen leren van en met elkaar en vanuit zichzelf gemotiveerd raken en trots zijn op hetgeen zij bereiken.

Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?
Leerlingen zijn voor ons unieke persoonlijkheden. Door een relatie met hen op te bouwen leren wij ze goed kennen. We willen hen succeservaringen laten beleven en  eigenaar van hun eigen leerproces maken, zodat ze zich autonoom en competent voelen. We werken graag samen met hun ouders aan een optimale ontwikkeling van het kind vanuit wederzijds respect.