De medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij het basisonderwijs.

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak hebben op de beslissingen van het schoolbestuur.

De verdeling tussen leerkrachten en ouders in de MR is fifty-fifty.
Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad probeert de taken die de wet haar opdraagt uit te voeren. Dat betekent dat de medezeggenschapsraad met het schoolbestuur overlegt over allerlei zaken die de MR belangrijk vindt voor de kwaliteit van de school voor de kinderen en de leerkrachten (personeel). Er zijn zaken die het schoolbestuur verplicht aan de MR ter advisering of voor instemming moet voorleggen zoals het formatieplan, de schoolgids en de begroting.

Wij als MR zien de MR ook als een kans om als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten te praten over de gang van zaken op school en samen te zoeken naar verbeteringen en het doordenken van visie op onderwijs en de toepassing daarvan binnen onze school
 
Hoe groot is onze medezeggenschapsraad?
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. We horen graag van ouders wat er leeft: opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. 

Ouders


Kim Freriksen

Mijn naam is Kim Freriksen. Ik ben de moeder van Wout (groep8), Teun (groep4)en Gijs (start aankomend schooljaar) en getrouwd met Ramon.
Als ouder ben ik met veel plezier betrokken bij het gebeuren in de klas en de activiteiten op school. Sinds kort ook als lid van de MR. Mijn interesse voor de ontwikkeling van organisaties is groot, vooral als de samenwerking van mensen en middelen betekenisvolle resultaten oplevert. Speerpunten van mij voor de MR zijn het behoud van goed onderwijs en een degelijke onderwijsorganisatie, door goed in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarbij staan de veiligheid en het plezier van onze kinderen voorop.


Claudia Vink

Ik ben Claudia Vink, getrouwd met Christiaan en moeder van Gideon(middelbare school), Jasper (groep 8), Samuel ( groep 5) en Jesse (groep 3).
Als ouders hebben wij bewust gekozen voor de Prins Constantijnschool en ik vind het belangrijk me in te zetten voor een goede basisschooltijd voor mijn kinderen. Dat doe ik door praktische hulp te bieden waar mogelijk is binnen de agenda en ook door lid te zijn van de MR.
In de jaren dat we aan deze school verbonden zijn heb ik veel goede dingen gezien en natuurlijk zijn er ook dingen waar ik vraagtekens bij heb. Ik wil dit graag inzetten door kritisch mee te denken binnen de MR om ook op die manier mee te werken aan waardevolle jaren op de Prins Constantijn voor onze en andere kinderen waardoor ze optimaal voorbereid zijn op een volgende stap en een goede basis hebben voor de rest van hun leven.


Amanda Slot

Leerkrachten

Gerrit-Toeters

Gerrit Toeters


Hennie Tadema


Hannie van Hasz

Vanuit de directie als adviserend lid:


Michiel van ‘t Erve

Elk nieuw schooljaar worden er indien nodig verkiezingen gehouden voor het innemen van opengevallen plekken in de MR.

Onder deze link             vindt u het jaarverslag.

Voor meer informatie over de MR surf dan naar:

www.minocw.nl/medezeggenschap/algemeen.html