De medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak hebben op (een deel van) het schoolbeleid en beslissingen van de directie van de school.
Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad overlegt over allerlei zaken die de MR belangrijk vindt voor de kwaliteit van de school voor de kinderen en de leerkrachten (personeel). Ze kunnen op hierover advies geven maar op verschillende thema’s heeft de MR ook inspraak. Dat betekent dat er onderwerpen zijn die de directie verplicht aan de MR ter advisering of voor instemming moet voorleggen. Dit zijn b.v. het formatieplan, aanname van nieuw personeel en de begroting. De directie is daarom ook vaak bij de MR-vergaderingen aanwezig.

De MR ziet hun rol ook als een kans om als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten te praten over de gang van zaken op school en samen te zoeken naar verbeteringen en het doordenken van visie op onderwijs en de toepassing daarvan binnen onze school.
 
Hoe groot is onze medezeggenschapsraad?
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. We horen graag van ouders wat er leeft: opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. U kunt de MR bereiken door één van de leden persoonlijk aan te spreken of door een mail te sturen naar mr@prinsconstantijngoor.nl 
De MR bestaat dit jaar uit de volgende leden:
Ouders: Annet Kevelham (voorzitter) en Frans-Pieter de Jong
Leerkrachten: Feryal Kahmaran en Marlies Sterk
De directie is, in een informatieve rol, meestal bij de vergaderingen aanwezig

Elk nieuw schooljaar worden er indien nodig verkiezingen gehouden voor het innemen van opengevallen plekken in de MR.

Onder deze link vindt u het jaarverslag.

Voor meer informatie over de MR surf dan naar:

www.minocw.nl/medezeggenschap/algemeen.html