Verkeersouders

Op school vormen enkele ouders samen de groep ‘verkeersouders.’ Zij behartigen de belangen van kinderen, ouders en personeel wat betreft de veiligheid en belangrijke zaken rondom het verkeer.

Hieronder een overzicht van wat zij zoal het hele jaar doen, te beginnen aan het begin van het schooljaar:

  • Verkeersveiligheid rondom school verbeteren.
  • februari  klaaroverinstructie voor groep 7 en nieuwe klaaroverouders.
  • ANWB Streetwise ( 1x per 2 jaar), voor alle groepen.
  • november fietsenkeuring voor groep 4 t/m 8, dit gebeurt voordat de wintertijd ingaat.
  • april verkeersexamen groep 7, theorie en praktijk. Anderhalve week van te voren gaan we met groep 7 de route proeffietsen.
  • mei dodehoekspiegelles groep 7, eerst in de klas theorie en daarna een praktijkles op school. De kinderen mogen zelf in de vrachtwagen zitten en in de spiegels kijken.
  • mei/ juni Luisterisproject van Syntus, dit project gaat over spelen rondom de trein en de gevaren daarvan. Dit wordt in groep 7 en 8 door 2 machinisten van Syntus gegeven ( 1x per 2 jaar).