Verkeersouder

De verkeersouder behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel wat betreft de veiligheid en belangrijke zaken rondom het verkeer.

Hieronder een overzicht van wat de verkeersouder zoal het hele jaar doet, te beginnen aan het begin van het schooljaar:

  • Verkeersveiligheid rondom school verbeteren, o.a. door de organisatie van klaarovers bij de uitgang van het plein.
  • februari  klaaroverinstructie voor groep 7 en de nieuwe klaaroverouders.
  • ANWB Streetwise ( 1x per 2 jaar), voor alle groepen.
  • In oktober fietsenkeuring voor groep 4 t/m 8, dit gebeurt voordat de wintertijd ingaat.
  • april verkeersexamen groep 7, theorie en praktijk. Anderhalve week van te voren gaan we met groep 7 de route proeffietsen.
  • mei dodehoekspiegelles groep 7, eerst in de klas theorie en daarna een praktijkles op school. De kinderen mogen zelf in de vrachtwagen zitten en in de spiegels kijken.