Internetprotocol

Waarom internet?
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via internet benaderd worden.

Internet op school.
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 5 die mogelijkheid te bieden. Hierbij passen we de strategie van het “begeleidend confronteren” toe. Begeleidend confronteren houdt in dat je kinderen leer omgaan met internet, zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. Net als in de maatschappij moeten de kinderen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Zoals je leert om te gaan met televisie en druk verkeer, zo moet dat ook met internet: onder begeleiding en stapje voor stapje.

Afspraken
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt:

Gedragsafspraken met de kinderen.

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van je juf/meester.
 • Vertel het je juf/meester meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je juf/meester.
 • Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je juf/meester.
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
 • Spreek van tevoren met je juf/meester af wat je op internet wilt gaan doen.
 • Downloaden mag alleen nadat je het met je juf/meester hebt overlegd.

Afspraken met leerkrachten

 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
 • Leerkrachten zijn op de hoogte van de sites die door de kinderen worden bekeken.
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.
 • Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.