Kwaliteitsenquête onder ouders.

Elke 2 jaar wordt er een enquête gehouden onder de ouders om onze kwaliteit te verbeteren. Deze vragenlijst met reacties wordt door een lid van de Oudercommissie en een lid van de MR verwerkt tot een analyse met daarin de aanbevelingen voor de directie. Hieronder kunt u de analyse van 2016 bekijken.

Analyse enquête onder ouders 2016