De oudercommissie (OC)

De oudercommissie van de Prins Constantijnschool  behartigt de belangen van de kinderen en ouders.  Uit iedere klas is er minstens één ouder lid van de oudercommissie (klassenouder). Via hen kunt u dus uw vragen stellen over de OC of uw vraag neerleggen. We horen graag van ouders wat er leeft: opmerkingen en ideeën zijn dus van harte welkom.

Wat doet de oudercommissie binnen onze school nu eigenlijk?

De betrokkenheid tussen de ouders en de school staat bij de Prins Constantijnschool hoog in het vaandel. De OC vertegenwoordigt alle ouders en behartigt de belangen van het onderwijs van onze kinderen en de gang van zaken op school. We ondersteunen het team bij activiteiten, zodat deze activiteiten net wat meer aandacht kunnen krijgen of soms alleen dan kunnen plaatsvinden.

De OC vergadert ongeveer eens in de 6 weken over de gang van zaken binnen de school en over de ondersteuning die zij bieden bij activiteiten. Bij de vergaderingen van de OC zijn ook altijd één of twee leerkrachten aanwezig.  In de nieuwsbrief kunt u regelmatig een stukje lezen over wat er besproken is in de vergadering.

Activiteiten van de oudercommissie:

  • ondersteunen bij vieringen en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst- en Pasen
  • coördineren de schoolfotograaf (eens per twee jaar, eerstvolgend voorjaar 2019)
  • ondersteunen bij de sportdag en de Koningspelen
  • coördineren van de hoofdluiscontrole
  • faciliteren bij informatiebijeenkomsten voor ouders en de rapportbesprekingen
  • beheren van het schoolfonds en het innen van de ouderbijdrage.

Wij zijn er voor u dus zoek ons op!

De oudercommissie staat altijd open voor suggesties, verbeteringen of opbouwende kritiek. De oudercommissie kan haar werk alleen maar doen als er vanuit de ouders meegedacht en meegeholpen wordt.  Benader ons op het schoolplein, spreek ons aan tijdens de informatieavonden of rapportbesprekingen of stuur een mail met uw vraag, suggestie of compliment aan or@prinsconstantijngoor.nl