De oudercommissie

Sinds 4 september 1997 is er binnen onze school officieel een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders die hun kind minstens 1 jaar op school hebben en 1 leerkracht.. Hierdoor houden personeel en OC elkaar op de hoogte. De oudercommissie vergadert ongeveer 6 x per jaar (de data vindt u in de activiteitenplanning van school)

We horen graag van ouders wat er leeft: opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom.

Wat doet de oudercommissie binnen onze school nu eigenlijk?

De betrokkenheid tussen de ouders en de school staat bij de Prins Constantijnschool hoog in het vaandel. De OC vertegenwoordigt alle ouders en behartigt de belangen van het onderwijs van onze kinderen en de gang van zaken op school. We ondersteunen de directie en de leerkrachten met activiteiten, zodat deze activiteiten net wat meer aandacht kunnen krijgen of soms alleen dan kunnen plaatsvinden.

Activiteiten van de oudercommissie (OC):

  • ondersteunen bij vieringen zoals Sinterklaas, Kerst- en Pasen
  • coördineren de schoolfotograaf (eens per twee jaar, eerstvolgend voorjaar 2019)
  • ondersteunen bij de sportdag en de Koningspelen
  • coördineren van de hoofdluiscontrole
  • faciliteren bij informatiebijeenkomsten voor ouders en de rapportbesprekingen
  • ondersteunen van de verkeersouders bij activiteiten tot het vergroten van de verkeersveiligheid rond school
  • beheren van het schoolfonds, het innen van de ouderbijdrage en het organiseren van activiteiten ten gunste van het schoolfonds (kerstactie en andere doelen)

Jaarverslagen

Aan het einde van elk cursusjaar treft u hier het jaarverslag van de oudercommissie aan, inclusief een financiële verantwoording van de ouderbijdrage.

Schoolfonds

Hier vindt u de uitleg van het schoolfonds en het machtigingsformulier (beide documenten volgen via Gerben Schot).  Het rekeningnummer van de oudercommissie is: NL83ABNA0593764196 ten name van oudercommissie Prins Constantijnschool Goor

Aan het begin van elk schooljaar stellen we een begroting op, deze is hier voor u in te zien (oktober 2018)

Wij zijn er voor u dus zoek ons op!

De oudercommissie staat altijd open voor suggesties, verbeteringen of opbouwende kritiek. De oudercommissie kan haar werk alleen maar doen als er vanuit de ouders meegedacht en meegeholpen wordt.

Benader ons op het schoolplein, spreek ons aan tijdens de informatieavonden of rapportbesprekingen of stuur een mail met uw vraag, suggestie of compliment aan or@prinsconstantijngoor.nl

De oudercommissie van de Prins Constantijnschool stelt zich aan u voor!

Gerben Schot (Penningmeester)

Ik ben Gerben Schot en samen met mijn vrouw Martine hebben we twee kinderen, Famke (groep 4) en Maarten (groep 2).
Aangezien de Prins Constantijnschool een fijne plek is voor mijn kinderen, vind ik het ook belangrijk om zelf op een bepaalde wijze bij de school en haar activiteiten betrokken te zijn.

Gerben-Schot-pasfoto

Hannelore Holterman

Vides Overbeek

Mijn naam is Vides Overbeek en ik ben getrouwd met Koen Overbeek en de trotse moeder van 2 jongens. Levi van 6 en Ian van 4. Levi zit in de Berengroep in groep 2 en Ian in de Vlindergroep sinds september.
Ik heb mij vorig jaar aangemeld voor de ouderraad omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan het reilen en zeilen op school en het leuk vindt om bij de verschillende activiteiten betrokken te zijn.
Persoonlijk hoop ik dat we samen een positieve bijdrage kunnen leveren aan alle leuke dingen die er door de school worden georganiseerd en dat ouders mij weten te vinden als er vragen of opmerkingen zijn.

foto

Petra van Regteren

Hermien Wiemerink

Ik ben Hermien Wiemerink en samen met Gert Jan hebben wij drie kinderen. Estelle, Brent en Nils. Omdat ik het belangrijk vind om als moeder betrokken te zijn bij de school van onze kinderen en graag een bijdrage wil leveren hieraan leek het mij erg leuk om lid te worden van de OC. Toen in 2015 de vraag kwam of ouders belangstelling hadden om lid te worden heb ik mij daarom aangemeld. Met veel plezier ben ik nu lid van deze enthousiaste groep. Ik wil graag de belangen behartigen van de kinderen en ouders op de Prins Constantijnschool, informatie uitwisselen en waar mogelijk deel nemen aan het organiseren van activiteiten. Tijdens de OC vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde, er worden o.a. zaken besproken over de dagelijkse gang van zaken op school en zaken waarover ouders de OC-leden aanspreken. Ik sta daarom open voor informatie die jullie als ouders kwijt willen. Schroom niet om mij ergens aan te spreken zodat ik dit mee kan nemen in onze OC vergadering.

hermien

Judith Sellis 

Kirsten Dijksen