Continurooster

We werken op school met een zogenaamd continurooster.
In het continurooster krijgen alle kinderen les van 08.30 tot 14.30 uur. Op de woensdag is dat tot 12.15 uur en op de vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4 tot 12.00 uur en de groepen 5 t/m 8 tot 14.30 uur naar school.
Alle kinderen eten tussen de middag op school samen met de klas en de eigen leerkracht. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Kinderen die iets meer tijd nodig hebben om te eten, krijgen hiervoor de gelegenheid. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer, door bijvoorbeeld voor te lezen. Natuurlijk kan er gepraat worden en aandacht besteed worden aan persoonlijke zaken.
Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen toepassen.

Denk hierbij aan:

  • Eten en drinken kan in de daarvoor bestemde koelkast worden gezet
  • Iedereen begint op hetzelfde moment met eten na een moment van stilte.
  • Netjes eten en drinken en blijven zitten onder het eten en drinken.
  • Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken.
  • Wachten totdat iedereen klaar is met eten.
  • Overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis.

Na het lunchen wordt, gedurende ongeveer 30 minuten, buiten gespeeld. Spelen gebeurt zoveel mogelijk op het plein. Bij het buitenspelen wordt er toezicht gehouden door een pleinwacht. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en de leerkracht blijft dan bij de leerlingen in de groep.
Door het invoeren van een continurooster ontstaat er meer rust en regelmaat gedurende een schooldag en daardoor meer effectieve (leer)tijd waardoor de middag kwalitatief beter besteed kan worden. Samen overblijven bevordert bovendien het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als een onderdeel van de schooltijd beschouwd en daarmee wordt het onderwijs meer dan alleen lezen, taal en rekenen.