Eigenaarschap

Onze school blinkt uit in betrokkenheid van onze leerlingen bij hun leerproces. We maken kinderen mede-eigenaar door hen als groep te betrekken bij de doelen die we willen bereiken. Met de groep worden missie, regels en doelen gekozen.

We doen dit ook met leerlingen individueel door met hen in gesprek te gaan en hen te bevragen over hun doelen, hun wensen en ambities. De leerling geeft daarbij zelf aan hoe hij of zijn hieraan wil werken. Deze afspraken worden vastgelegd in een portfolio aan de hand waarvan ontwikkelgesprekken gevoerd worden.


Waarom eigenaarschap?

Onze school heeft gekeken naar wat van kinderen verwacht wordt t.a.v. de 21e eeuwse vaardigheden. De veranderende maatschappij vraagt van de huidige leerlingen dat ze goed voorbereid en toegerust zijn om een goede plek te krijgen in onze kennis samenleving. Een leerling moet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leren.

We merkten dat we allereerst moesten starten door intrinsieke motivatie bij de kinderen te vergroten. Daar waar de school en de leerkracht de verantwoordelijkheid en de doelstellingen voor het leren blijven bepalen zal dat niet gaan lukken. Met elkaar hebben we geconcludeerd dat wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Dat is essentieel in onze kennissamenleving.

Wat zijn onze doelen van eigenaarschap?

  • Wij hebben onze doelen gerealiseerd wanneer een kind:
  • Een zelfsturende, onderzoekende en kritische houding heeft
  • Een reëel en positief zelfbeeld heeft
  • Zich verantwoordelijk voelt voor eigen leerdoelen (eigenaarschap) en omgeving
  • Gemotiveerd is om te werken aan persoonlijke ontwikkeling
  • Kan vertellen over zijn/haar ontwikkeling
  • Met een goed gevoel terugkijkt op de basisschool
  • De rol van de leerkracht verandert naast leerkracht-gestuurd ook coachend en stimulerend.