Huiswerkbeleid

Op de Prins Constantijnschool wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gedaan wordt.

Waarom geven wij op school huiswerk?

Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken:

 1. Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen. Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgedragen werk, zelf plannen wanneer het gemaakt/geleerd moet worden om er op tijd mee klaar te zijn biedt kansen om de zelfstandigheid te vergroten.
 2. Door naast de leertijd op school thuis ook nog bezig te zijn met het inoefenen of herhalen van. leerstof, wordt het leerresultaat positief beïnvloed. Ook zit er nogal wat verschil in de tijd die kinderen nodig hebben om zaken als het leren van de tafels, de spelling of het leren van Wereldoriëntatie onder de knie te krijgen. Kinderen die daarvoor wat meer tijd nodig hebben kunnen dit compenseren door er thuis wat langer aan te werken.
 3. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat huiswerk maken een logisch verlengstuk is van het dagelijks schoolbezoek. Als kinderen daar al wat vertrouwd mee raken op de basisschool, zal dat zeker bijdragen aan het zich snel kunnen aanpassen aan de manier van werken in het voortgezet onderwijs. Daarnaast leren ze om huiswerk te noteren in een agenda.
 4. Betrokkenheid van de ouders bij de school en bij het leren van hun kind. Door het huiswerk wat thuis gemaakt wordt krijgen ouders beter zicht op wat op school gebeurt.

Huiswerk in diverse groepen

Groep 3

 • Veilig en Vlot oefeningen.
 • Boekpromotie: 1x per jaar de leestas meenemen.
 • R.t. huiswerk – diverse vakgebieden (rekenen, spelling en lezen)

Groep 4

 • Weektaak opdrachten die, tijdens de schoolweek, niet afgekomen zijn.
 • Boekpromotie: 1x per jaar de leestas meenemen.
 • R.t. huiswerk – diverse vakgebieden (rekenen, spelling en lezen)

Groep 5

 • Blokfluit oefeningen
 • Topografie – Provincies en hoofdsteden
 • R.t. huiswerk – diverse vakgebieden (rekenen, spelling en lezen)
 • Weektaak opdrachten die, tijdens de schoolweek, niet af gekomen zijn.
 • Lesbrief behorende bij een project (leren voor een toets)

Groep 6

 • Woordpakket Spelling: voor leerlingen die extra oefening nodig hebben.
 • Topografie: Plakboek Topo – Nederland.
 • Werk dat niet af is, kan als huiswerk meegenomen worden.
 • Werkstuk + presentatie 1x per jaar
 • Boekpresentatie of boekverslag 1x per jaar
 • Lesbrief behorende bij een project (leren voor een toets)

Groep 7

 • Werk dat niet af is, kan als huiswerk meegenomen worden.
 • Boekpresentatie of boekverslag 1x per jaar
 • Omgaan met de agenda.
 • Werkwoordspelling
 • Engels: Het leren van woorden en grammatica.
 • Verkeer: Het leren van afspraken en begrippen voor het verkeersexamen.
 • Lesbrief behorende bij een project (leren voor de toets).
 • Topografie: Plakboek Topo – Europa
 • Werkstuk 1x per jaar.
 • Presentatie 1x per jaar.

Groep 8

 • Leren om huiswerk te noteren in de agenda
 • Als kinderen ziek zijn geweest, kijken ze zelf in de klassenagenda om te zien wat de huiswerkafspraken zijn.
 • Engels: het leren van woordjes en het maken van oefenstof.
 • Stelopdrachten worden op de computer gemaakt en ingeleverd.
 • Lesbrieven van de projecten: kinderen krijgen hier een toets over.
 • Topografie: Plakboek Topo – De Wereld
 • Boekverslag 2x per jaar.
 • Werkstuk + presentatie 1x per jaar.
 • Eventueel werk dat niet af is mag mee naar huis als huiswerk, het mag ook op school afgemaakt worden.

Ouders

Wat kunnen de ouders van de school verwachten ?

 1. Op de eerste plaats dat de leerkrachten zich houden aan de eerder genoemde afspraken. Deze zijn juist gemaakt om de duidelijkheid voor iedereen te bevorderen.
 2. Dat de kinderen duidelijke instructies krijgen bij het opgegeven huiswerk.
 3. Dat de leerkrachten altijd open staan voor een gesprek als ouders merken dat er iets niet goed gaat met het huiswerk van hun kind. (onduidelijkheden, te veel, te moeilijk, geen motivatie, geen tijd etc.)
 4. Dat vanuit de school contact met de ouders opgenomen wordt als blijkt dat een leerling regelmatig het huiswerk niet of niet goed maakt of leert. Dit om de ouders daarvan in kennis te stellen, maar ook om samen naar oplossingen te zoeken.

Wat verwacht de school van de ouders ?

Sleutelwoorden hierbij zijn: begrip en belangstelling. Als een kind merkt dat de ouders het huiswerk belangrijk vinden en er aandacht aan besteden, heeft dat een positieve uitwerking op de houding van het kind ten opzichte van het huiswerk. Hoe geeft u als ouders hieraan invulling ?

 1. Interesse tonen voor het huiswerk wat het kind meebrengt.
 2. Ervoor zorgen dat er voor het kind voldoende tijd (liever niet direct na schooltijd, behalve als uw kind dat graag wil) is om rustig het huiswerk te kunnen maken. Samen met het kind bepalen hoeveel tijd het kind nodig heeft en samen plannen wanneer het huiswerk dan het beste gemaakt kan worden.
 3. Ervoor zorgen dat er een geschikt plekje in huis is waar het kind een tijd geconcentreerd kan werken. Een geschikte plek is een vaste plek, waar weinig afleidingsmogelijkheden zijn, die opgeruimd is, die goed van temperatuur is en waar voldoende licht is. Het is een goede zaak deze plek met het kind samen te bepalen en samen in orde te maken.
 4. Het kind helpen bij het huiswerk. Als kinderen om hulp vragen, is het belangrijk dat die gegeven wordt. Het kind helpen het zelf te kunnen doen is daarbij een goed uitgangspunt. Een taak in stukjes verdelen, plannen hoe je iets aanpakt is in het begin heel lastig! Voor leerwerk geldt dat een kind het meest leert van overhoren.
 5. In de gaten houden hoeveel tijd het kind daadwerkelijk met huiswerk bezig is. Is dit te veel of te weinig, neem dan contact op met de leerkracht.
 6. Een briefje als uw kind onverhoopt het huiswerk niet heeft kunnen doen. We gaan ervan uit dat dit slechts incidenteel zal gebeuren.