Informatie van verenigingen

De Goorse scholen hebben samen afspraken gemaakt over de wijze waarop zij omgaan met aanvragen voor sporttoernooien en andere activiteiten van plaatselijke verenigingen.
Als scholen vinden wij sport en andere activiteiten van verenigingen voor kinderen erg belangrijk. Via scholen is het mogelijk om vrijwel alle jeugd in Goor te bereiken. Daarom willen wij ook onze medewerking verlenen aan deze informatievoorziening.

Hierover hebben wij onderling de volgende afspraken gemaakt:

  • Verenigingen kunnen informatie via de scholen verspreiden. Hiervoor is het van belang dat de vereniging zelf de juiste hoeveelheid folders of brieven op school afgeeft.
  • Onze voorkeur gaat uit naar een opgavenmogelijkheid van ouders per mail naar de vereniging. Mocht een vereniging met invulstrookjes willen werken, dan vragen wij van de vereniging dat zij zelf een inleverbox aanlevert en deze ook weer ophaalt. De leerlingen kunnen hun strookje dan zelf via deze box inleveren. De school wil hier niet als tussenpersoon optreden.
  • Op iedere school is een prikbord aanwezig waarop posters met activiteiten voor kinderen geplaatst kunnen worden. Er worden geen posters e.d. op de buitendeuren geplakt.
  • Scholen verzorgen sportshirts voor ieder team dat deelneemt aan een sporttoernooi.
  • Toernooien vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de sportverenigingen. De scholen leveren geen bijdrage in het begeleiden van leerlingen, samenstellen van teams of andere  werkzaamheden.
  • Informatie die niet gericht is op kinderen wordt niet via de scholen verspreid.

Uitzondering op de hierboven genoemde afspraken zijn:

  • het schoolvoetbaltoernooi: Hierbij zorgt iedere school voor een team.
  • De avondvierdaagse: Opgave is mogelijk via de school.