Samen met kinderopvangorganisatie Smallsteps / Partou vormen we samen een Integraal Kindcentrum (IKC). De afgelopen jaren is de samenwerking steeds intensiever geworden en daarom is besloten om nu samen één organisatie te vormen. Integraliteit betekent voor ons dat kinderen samen met elkaar spelen, ontdekken en leren. Bij ons zijn er geen tussendeuren! We voelen ons één team dat samen zorgdraagt voor optimale doorgaande lijnen in opvang en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar!

Naast onderwijs bieden we in het IKC dus voor- en naschoolse opvang, kinderdagopvang en een peuterspeelgroep. Klik op het logo van Partou voor meer informatie!