Leerlingenzorg op onze school

Het team van de Prins Constantijnschool spant zich in om het beste uit de kinderen te halen. Dit vereist maatwerk, immers: iedere leerling heeft unieke talenten en het leerproces verloopt bij ieder kind anders. Het totale systeem om dit te bereiken staat in het onderwijs bekend als ‘leerlingenzorg’. Hierbij staat de Intern Begeleider (IB-er) centraal. Deze is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Op de Prins Constantijnschool zijn er 2 IB-ers. Siny van der Woude is voor de onderbouw en een gedeelte van de middenbouw en Tineke Schoonderwoerd voor het andere gedeelte van de middenbouw en de bovenbouw de intern begeleider. Zij houden intensief contact met alle leerkrachten zodat iedere leerling voortdurend de aandacht en begeleiding krijgt die hij of zij verdient.