Welkom op de site van onze school.

De Pr. Constantijnschool is een school die kwaliteit, op sociaal-emotioneel en cognitief gebied, hoog in het vaandel heeft staan. Onze prachtig nieuwe school staat in het centrum van Goor en is daardoor goed bereikbaar. De school kenmerkt zich door betrokkenheid en een goede sfeer. Kinderen en ouders voelen zich bij ons welkom en vinden dat er aandacht is voor de eigenheid en de talenten van alle kinderen.

Wij werken met het continurooster en onze schooltijden zijn:

8.30 – 14.30 uur op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag (groepen 5 t/m 8)

8.30 – 12.15 uur op woensdag

8.30 – 12.00 uur op vrijdag (groepen 1 t/m 4)

Wij werken nauw samen met kindercentrum.nl, gevestigd aan de overkant van ons gebouw. Klik hier om naar hun site te gaan.

Onze school valt onder de Stichting voor Marcant-bsv. In deze Stichting is het onderwijs in centraal Twente, t.w. Markelo, Goor, Delden, Hengelo, Borne en Oldenzaal verenigd. Wilt u meer weten over onze stichting? Klik hier om naar de site te gaan.

Bekijk de info op onze website en voor meer informatie bent u van harte welkom op onze school. Maak eventueel een afspraak voor een rondleiding en een oriënterend gesprek.

Pedagogische visie
We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij ons op school.  Dat ze zich veilig voelen en dat ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Als school willen we zorgen voor een omgeving waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Om dat te realiseren gaan we uit van vier basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie, autonomie en structuur.

Onderwijskundige visie
In onze visie is leren een actief proces. Dit betekent dat kennis wordt opgebouwd op basis van persoonlijke ervaringen en hierdoor wordt betekenis verleend aan nieuwe kennis.
Dit heeft tot consequentie dat we het belangrijk vinden dat kinderen zelf ook initiatieven nemen en van tijd tot tijd eigen keuzes maken.
Om actief te kunnen leren moeten kinderen bepaalde basisvaardigheden beheersen en basiskennis hebben. Het gaat hierbij om de vakken: lezen, taal, rekenen en schrijven. Deze vakken worden aangeboden door middel van heldere en aangepaste instructie en werkvormen. Hierbij houden we rekening met verschillen tussen kinderen, immers ieder kind is anders.
Uiteindelijk streven we naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs met goede leerresultaten voor alle kinderen.