Relaties en Seksualiteit – Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De school heeft Anouk Brinkman als vertrouwenspersoon aangewezen bij wie leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen als het gaat om persoonlijke omstandigheden en/ of situaties waarbij iemand zich op school niet veilig voelt. Het kan hierbij gaan om situaties waarbij sprake is van pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten.

De vertrouwenspersoon is iemand bij wie zowel volwassenen als kinderen altijd terecht kunnen om hierover te praten. Zij kan luisteren, advies geven, bemiddelen of verwijzen naar hulpverleningsinstanties.

Anouk Brinkman is werkzaam op maandag en dinsdag. De rest van de week is ze ook per mail te bereiken: A.Brinkman@Marcantonderwijs.nl.