Schoolondersteuningsteam (SOT)

We hebben als school de mogelijkheid ondersteuning aan te vragen aan het Schoolondersteuningsteam ( SOT). Het SOT komt in ieder geval drie keer per jaar bijeen. In het SOT zitten een orthopedagoog en de intern begeleider van de school, maar soms ook de maatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige. De bedoeling is dat er in het SOT gekeken wordt naar wat nodig is voor een leerling om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Mocht deze ondersteuning niet voldoende opleveren, dan kan er in overleg met het schoolbestuur een arrangement worden aangevraagd bij de Commissie voor Arrangementen (CvA).

Alle stappen die we willen zetten als het gaat om extra zorg voor een leerling, worden altijd in nauw overleg met ouders besproken. We vinden het ook heel prettig dat u als ouder bij een SOT-overleg aanwezig bent.