Vervolg Missie/Visie

Onze belofte aan leerlingen
Je bent welkom; we zien je, luisteren naar je en hebben vertrouwen in je. Je bent belangrijk en wij doen ons best voor je. We bieden je een veilige en gestructureerde omgeving en werken vanuit onze christelijke normen en waarden. Je krijgt de kans om je cognitieve en sociale talenten te ontwikkelen in een uitdagende en rijke leeromgeving, samen met andere leerlingen. We bereiden je voor op het Voortgezet Onderwijs en op een passende plek in een sterk veranderende maatschappij.

Belofte aan ouders:
We beloven jullie kinderen op te voeden/ begeleiden tot kritische en sociale mensen met een goed zelfbeeld, die zo optimaal mogelijk kunnen functioneren binnen een sterk veranderende maatschappij. Hierbij is, naast de leerstof, het ontwikkelen van een onderzoekende houding en samenwerken belangrijk. We beloven een goede communicatie en optimale leerlingenzorg.

Waar zijn wij goed in?
Onze organisatie, onderling vertrouwen, vaardigheden en competenties voor de toekomst, begeleiding van zorg –en plusleerlingen en onze manier van kijken naar individuele leerlingen. Wij zijn vooruitstrevend, toegankelijk, transparant en hebben een enthousiast, humorvol team.

Wij zijn sterk in persoonlijke betrokkenheid en samenwerking. We zijn ambitieus in het stellen van doelen zowel cognitief als sociaal emotioneel.

Kernwaarden. Waar mag men ons op aanspreken en waar spreken wij elkaar op aan?
Op ons enthousiasme en onze bevlogenheid om uitdagend onderwijs te geven, gericht op kwaliteit en resultaat. We werken vanuit waarden en normen en kijken met een kritische, open blik naar de veranderende samenleving en de betekenis hiervan voor ons onderwijs.

Wanneer hebben wij onze belofte ingelost?

  • Wij hebben onze belofte ingelost wanneer een kind:
  • Een zelfsturende, onderzoekende en kritische houding heeft
  • Een reëel en positief zelfbeeld heeft
  • Zich verantwoordelijk voelt voor eigen leerdoelen (eigenaarschap) en omgeving
  • Gemotiveerd is om te werken aan persoonlijke ontwikkeling
  • Kan vertellen over zijn/haar ontwikkeling
  • Met een goed gevoel terugkijkt op de basisschool
  • De rol van  de leerkracht verandert naast leerkracht-gestuurd ook coachend en stimulerend.