KiVa

Onder het motto: ‘Samen maken we er een fijne school van!” werkt de school volgens de KiVa-methode. KiVa is een preventief, schoolbreed programma voor basisscholen gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het programma komt oorspronkelijk uit Finland, maar ondertussen wordt er al in 16 landen met KiVa gewerkt. Aan de hand van 10 thema’s die gedurende het schooljaar worden doorlopen in de groep, wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast wordt de sociale veiligheid twee keer per schooljaar uitgebreid gemonitord onder leerlingen. Het uitgangspunt van KiVa is om kinderen te leren hoe ze als groep kunnen zorgen voor een fijne sfeer waarbij ieder kind zich prettig voelt. Dit sluit mooi aan bij onze visie ten aanzien van eigenaarschap.

Vanuit de KiVa-methode proberen we pesten zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht dit toch voorkomen dan hebben we een protocol waarmee we dit vanuit de KiVa-principes gedegen aanpakken. Dit protocol is op school ter inzage.

KiVa is het eerste en enige programma waarvan de effectiviteit in meerdere landen is bewezen. Het Nederland

s Jeugdinstituut heeft KiVa als beste anti-pestprogramma beoordeeld! KiVa verhoogt het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van álle kinderen. Met het KiVa-programma wil de Prins Constantijn dus niet achter de feiten aan lopen, maar eventuele problemen vóór zijn.Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps- of leerlingbespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

Informatie over de wijze waarop we dat doen kunnen jullie lezen in ons ‘Protocol Sociale Veiligheid’ en  onderstaande nieuwsbrieven.

 

Protocol sociale veiligheid.

Protocol Sociale Veiligheid (schematisch)

Protocol Sociale Veiligheid

 

Onderbouw:

Ouderbrief KiVa Thema 1 OB

Oudernieuwsbrief KiVa 2 Onderbouw

OB Oudernieuwsbrief KiVa 3

OB Oudernieuwsbrief KiVa 4

OB Oudernieuwsbrief KiVa 5

 

Bovenbouw:

Ouderbrief KiVa Thema 1 BB

Oudernieuwsbrief KiVa 2 Bovenbouw

BB Oudernieuwsbrief KiVa 3

BB Oudernieuwsbrief KiVa 4

BB Oudernieuwsbrief KiVa5