Groep 4

Welkom in groep 4! 

Groep 4 is een gezellige groep met 16 kinderen: 10 meisjes en 6 jongens.  

Op maandag en dinsdag krijgen we les van juf Marlies. Op woensdag, donderdag en vrijdag van juf Henny.  Juf Cyrina is onze stagiaire.  Zij loopt het eerste half jaar bij ons stage en zit in het 3jaar van de PABO. 

We krijgen les in rekenen, lezen, taal, spelling, schrijven en wereldoriëntatie. Op maandag, om de week, hebben we gym en in de tussenliggende week op dinsdagmiddag zwemmen in Markelo. Hier gaan we met de bus naar toe. 

Vorig jaar zijn we begonnen met iets nieuws: KiVa. Deze lessen zijn gericht op het ontwikkelen van een fijn en veilig klimaat in de klas en op school. Zo krijgt pesten zo min mogelijk een kans en we leren we samen zoeken naar goede oplossingen voor problemen in de klas en op school. 

informatie groep 4 2020-2021