Groep 4

Welkom in groep 4! 

Groep 4 is een gezellige groep met 24 kinderen: 11 meisjes en 13 jongens.  

Op maandag en dinsdag krijgen we les van meester Wesley en juf Marlies. Op woensdag, donderdag en vrijdag van juf Henny.  Juf Laura is onze stagiaire.  Zij loopt het eerste half jaar bij ons stage en zit in de 3e klas van de PABO. 

We krijgen les in rekenen, taal, spelling, schrijven en wereldoriëntatie. Op maandag, om de week, hebben we gym en in de tussenliggende week op dinsdag zwemmen.  

Dit jaar zijn we begonnen iets nieuws: KiVa. Deze lessen zijn gericht op het ontwikkelen van een fijn en veilig klimaat in de klas en op school, zodat pesten zo min mogelijk een kans krijgt en/of op een goede manier samen wordt opgelost.

informatieavond groep 4 september 2019