Groep 5

Welkom in groep 5!

Groep 5 is de grootste groep van onze school, maar hierdoor natuurlijk het gezelligst! We bestaan uit 32 kinderen met 10 jongens en 22 meiden.  We houden van een grapje en zijn enthousiast.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen we les van juf Lyan. Op woensdag van juf Saskia.  Meester Ramon en Juf Merel zijn onze stagiaires.  Juf Merel loopt het eerste half jaar bij ons stage en zit in de 3e klas van de PABO. Meester Ramon dit hele schooljaar stage en zit in het eerste van Onderwijsassistent.

Op donderdag hebben we gymles van juf Mirjam.

Dit jaar zijn we begonnen iets nieuws: KiVa. Deze lessen zijn gericht op het ontwikkelen van een fijn en veilig klimaat in de klas en op school, zodat pesten zo min mogelijk een kans krijgt en/of op een goede manier samen wordt opgelost. We leren dat we met elkaar zorgen voor een fijne sfeer in de klas.

Klik op de link voor een filmpje van onze groep: https://youtu.be/b4nIkzUe8eY