Groep 7

 

Welkom in groep 7!

Groep 7 bestaat uit een gezellige groep met 29 kinderen, waarvan 20 jongens en 9 meisjes. We hebben twee leerkrachten: op de maandag en dinsdag meester Gerrit en op de donderdag en vrijdag Juf Anne. De woensdag is de ene week meester Gerrit er en de andere week juf Anne.

In de klas hebben we een groepsbord hangen in het thema van Donald Duck. Op dit groepsbord zien we onze doelen, regels, focus, missie en benodigdheden voor onze groepsvergadering. We hebben elke vrijdag een groepsvergadering. De kinderen kunnen de hele week complimenten, vragen of ideeën in de brievenbusjes bij het groepsbord doen, zodat wij daar over kunnen praten in de groepsvergadering.

We werken ook met een portfolio. Dit is een map waarin verschillende gegevens staan van leerlingen: resultaten, doelen, dingen waar kinderen trots op zijn enzovoort. Een paar keer per jaar mogen ouders ook in de klas komen om dit te bekijken. De kinderen gaan dan zelf met zijn/ haar eigen ouders in gesprek.

We hebben in groep 7 ook af en toe huiswerk. Dit bestaat uit het maken van het topografie huiswerk, leren van toetsen en eventueel werkbladen.

Dit jaar zijn we ook begonnen met een nieuwe methode: KiVa. Dit is een sociaal emotionele methode, zodat we door middel van veel verschillende activiteiten elkaar beter leren kennen. We weten zo ook beter hoe je met elkaar omgaat.

We maken er een leuk en gezellig schooljaar van!

Groeten van de meester, juf en de kinderen uit groep 7!

Welkom in groep 7!