Groep 7

 

Welkom in groep 7!

Groep 7 bestaat uit een gezellige groep met 24 kinderen. We hebben twee leerkrachten: op de maandag, dinsdag en woensdag staat juf Esther voor de groep. Op donderdag en vrijdag krijgen we les van juf Monique.

In de klas hebben we een groepsbord hangen. Op dit groepsbord zien we onze groepsdoelen, regels, focus, en het gouden moment.

Ons groepsbord maakt onderdeel uit van het werken met eigenaarschap. We zijn als school eigenaarschap aan het ontwikkelen en inzetten. Eigenaarschap betekent voor onze leerlingen dat ze betrokken worden bij de regels, de missie en wat ze graag willen leren. Door de betrokkenheid van leerlingen te verhogen, zullen de leerresultaten ook verbeteren. De groep kan een cognitief doel kiezen, gericht op een vakgebied maar ook een sociaal doel, gericht op het beter omgaan met elkaar.

Het portfolio is een map met gegevens van leerlingen: leerresultaten en groepsdoelen. Ook waar kinderen trots op zijn, mag bewaard worden in de map. De map mag mee naar huis genomen worden zodat u als ouders ook zicht heeft op waarin uw kind zich ontwikkelt. In de toekomst zullen we het portfolio gaan inzetten bij de 10- minuten gesprekken die leerlingen zelf gaan voeren met hun ouders.

In de eerste schoolweek hebben we met elkaar een missie bepaald: “Wij zijn drukke kanjers. We willen een fijne groep zijn en met respect met elkaar omgaan. We willen goede cijfers. We helpen elkaar om dit te bereiken.”

We hebben in groep 7 ook af en toe huiswerk. Dit bestaat uit het maken van topografie, Engels, leren van toetsen en eventueel werkbladen.

Vorig jaar zijn we ook begonnen met een nieuwe methode: KiVa. Dit is een sociaal emotionele methode, zodat we door middel van veel verschillende activiteiten elkaar beter leren kennen. We weten zo ook beter hoe je met elkaar omgaat. We leren elkaar nu op een heel andere manier kennen en merken dat we allemaal onderdeel uitmaken van een groep: ieder heeft een rol en aandeel in het slagen van het schooljaar.

We maken er een leuk en gezellig schooljaar van!

Groeten van de juffen en de kinderen uit groep 7!

informatie groep 7 2020-2021