Groep 8

Welkom bij groep 8.

Groep 8 bestaat uit 26 kinderen. Er wordt heel hard gewerkt maar er is ook ruimte voor veel plezier.
We gaan dit jaar op kamp en we gaan aan het eind van het jaar een prachtige musical opvoeren.
We hebben twee leerkrachten voor de groep: op maandag, dinsdag en woensdag is dat juf Esther en op donderdag en vrijdag is dat juf Monique.

In onze klas hangt een groepsbord. Hierop is te zien wie wij zijn als groep 8, hoe we willen werken en waaraan we willen werken. Dit is beschreven in: regels, missie en doelen.

Aan het begin van het jaar hebben we met de juffen een missie geformuleerd: “Wij zijn een leuke en gezellige groep acht. Wij gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken zodat het voor iedereen fijn is en we goed kunnen presteren. We spreken elkaar aan als iets niet helemaal goed gaat.”

Ons groepsbord maakt onderdeel uit van het werken met eigenaarschap. We zijn als school eigenaarschap aan het ontwikkelen en inzetten. Eigenaarschap betekent voor onze leerlingen dat ze betrokken worden bij de regels, de missie en wat ze graag willen leren. Door de betrokkenheid van leerlingen te verhogen, zullen de leerresultaten ook verbeteren. De groep kan een cognitief doel kiezen, gericht op een vakgebied maar ook een sociaal doel, gericht op het beter omgaan met elkaar. Het portfolio is een map met gegevens van leerlingen: leerresultaten en groepsdoelen. Ook waar kinderen trots op zijn mag bewaard worden in de map. De map mag mee naar huis genomen worden zodat u als ouders ook zicht heeft op waarin uw kind zich ontwikkelt. In de toekomst zullen we het portfolio gaan inzetten bij de 10- minuten gesprekken die leerlingen zelf gaan voeren met hun ouders.

Dit jaar zijn ook wij enthousiast begonnen met de activiteiten uit KiVa. We leren elkaar nu op een heel andere manier kennen en merken dat we allemaal onderdeel uitmaken van een groep: ieder heeft een rol en aandeel in het slagen van het schooljaar.

Groeten van de juffen en de kinderen uit groep 8.

 

Informatie groep 8 2015-2016

informatieavond 2019-2020[20645]