Groep 8

Welkom bij groep 8.

Groep 8 bestaat uit 28 kinderen. Het is een leuke en gezellige groep. Op dit moment hebben wij 20 jongens en 8 meisjes in de klas. Dit jaar gaan wij op schoolkamp en aan het einde van het jaar gaan we een eigen musical opvoeren.

Meester Gerrit en Juf Anne zijn onze leerkrachten. Meester Gerrit is er op de maandag, dinsdag en woensdag om en om. Juf Anne is er op de woensdag om en om, donderdag en vrijdag. 

Wij werken in de klas met een portfolio. In deze map hebben wij leerresultaten, groepsdoelen en dingen waar wij zelf trots op zijn. Daarnaast hebben wij in de klas ook een groepsbord. Het groepsbord maakt deel uit van het werken met eigenaarschap. Op dit bord staan de regels, een missie en wat we graag willen leren. Op het bord hebben we ook plaats voor ideeën, complimenten en vragen voor de klas.

In de klas werken wij ook met KiVa. Met deze methode leren wij elkaar goed kennen en maken we allemaal een deel uit van de groep. Wij leren goed met elkaar om te gaan en hoe wij elkaar kunnen helpen. 

Vorig jaar zijn wij  begonnen met Gynzy. Wij werken met spelling en rekenen met Gynzy. Daarnaast werken wij ook met de werelden in Gynzy. De kinderen werken zo allemaal op zijn/ haar eigen niveau. Wij maken gebruik van een doelenblad, zodat wij kunnen zien of wij een doel beheersen.

Elke vrijdagmiddag hebben wij ook atelier. Wij kunnen dan kiezen uit verschillende “workshops” bijvoorbeeld: knutselen, tekenen, stopmotion, techniek, drama, handenarbeid enzovoort. Wij werken dan samen met de groepen 5 t/m 8.

 Groetjes van de kinderen, juf en meester van groep 8!

 

informatieavond 2020 -2021 (1)[6874]