Groep 6

We starten dit schooljaar met 30 kinderen in onze groep. Van maandag tot en met donderdag krijgen de kinderen les van Chris te Raa. Op vrijdag geeft Esther van der Berg les.

Enkele bijzonderheden uit ons lesprogramma zijn wereldoriëntatie en begrijpend lezen.

Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Topondernemers. Dat is een methode die thematisch werkt. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek komen hierin allemaal aan bod. Na 6 weken verandert het thema. In die tijd krijgen de kinderen enkele introductielessen en kiezen ze een opdrachtkaart uit die in tweetallen wordt gemaakt. Na eerst kennis over het onderwerp te hebben opgezocht, maakt elk tweetal de opdracht. Tenslotte wordt de opdracht aan de klas  gepresenteerd. Van alle opdrachten wordt een klassikaal woordweb gemaakt. Aan de hand van dit woordweb wordt de kennis over het thema getoetst.

Het vak begrijpend lezen vraagt ingewikkelde vaardigheden van het kind. Naast technisch goed lezen wordt van de kinderen verlangd, dat ze tijdens het lezen ook nadenken over wie doet het?, wat gebeurt er? wanneer gebeurt het? Deze vaardigheid vraagt veel tijd om goed in te oefenen. Daarom werken we er in de klas 3 keer per week aan. De les die we in school aan dit vak besteden wordt in tweeën gehakt. Eén gedeelte bestaat uit ’enthousiast maken’ voor de inhoud van de tekst. Het andere deel bestaat uit het zelf lezen en vragen beantwoorden over de tekst. Ook krijgen de kinderen per week een tekst huiswerk mee. Die tekst wordt in school voorbereid en nadien in school nagekeken. Het herlezen van de tekst en maken van de opdrachten gebeurt thuis.

We hopen er met elkaar een gezellig schooljaar van te maken. Een schooljaar waarin plezier met elkaar en respect voor elkaar centraal staan.